คู่มือผู้ใช้ SMF


รับชาร์ตแม่เหล็กทุกขนิด


ขายลําโพงไม่มีโลโก้ จากผู้ผลิตโดยตรง มีทุกขนาด 6-8-10-12-15

6.5 นิ้ว ว้อยซ์ เบอร์ 35 มิล แม่เหล็กใหญ่ 100 หนา 20 มิล โครงตัน

8.0 นิ้ว ว้อยซ์ เบอร์ 35 มิล แม่เหล็กใหญ่ 100 หนา 20 มิล โครงตัน

6.5 นิ้ว ว้อยซ์ เบอร์ 25 มิล แม่เหล็กใหญ่ 100 หนา 15 มิล

6.5 นิ้ว ว้อยซ์ เบอร์ 25 มิล แม่เหล็กใหญ่ 100 หนา 20 มิล

6.5 นิ้ว ว้อยซ์ เบอร์ 35 มิล แม่เหล็กใหญ่ 100 หนา 20 มิล

8 นิ้ว ว้อยซ์ เบอร์ 35 มิล แม่เหล็กใหญ่ 100 หนา 20 มิล

6 นิ้ว ว้อยซ์ เบอร์ 35 มิล แม่เหล็กใหญ่ 120 หนา 20 มิล

8 นิ้ว ว้อยซ์ เบอร์ 35 มิล แม่เหล็กใหญ่ 120 หนา 20 มิล

10 นิ้ว โครงปั้มแม่เหล็ก 1 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 60 มิล แม่หล็ก ขนาด 145 มิล หนา 20 มิล

10 นิ้ว โครงปั้มแม่เหล็ก 1 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 60 มิล แม่หล็ก ขนาด 180 มิล หนา 25 มิล

10 นิ้ว โครงปั้มแม่เหล็ก 2 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 52 มิล แม่หล็ก ขนาด 145 มิล หนา 20 มิล

12 นิ้ว โครงปั้มแม่เหล็ก 2 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 52 มิล แม่หล็ก ขนาด 145 มิล หนา 20 มิล

12 นิ้ว โครงปั้มแม่เหล็ก 1 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 60 มิล แม่หล็ก ขนาด 180 มิล หนา 25 มิล

10 นิ้ว โครงปั้มแม่เหล็ก 2 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 62 มิล แม่หล็ก ขนาด 156 มิล หนา 20 มิล

12 นิ้ว โครงปั้มแม่เหล็ก 2 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 62 มิล แม่หล็ก ขนาด 156 มิล หนา 20 มิล

10 นิ้ว โครงหล่อแม่เหล็ก 2 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 62 มิล แม่หล็ก ขนาด 156 มิล หนา 20 มิล

12 นิ้ว โครงหล่อแม่เหล็ก 2 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 62 มิล แม่หล็ก ขนาด 156 มิล หนา 20 มิล

10 นิ้ว โครงหล่อแม่เหล็ก 2 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 3 นิ้ว แม่หล็ก ขนาด 180 มิล หนา 25 มิล

12 นิ้ว โครงหล่อแม่เหล็ก 2 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 3 นิ้ว แม่หล็ก ขนาด 180 มิล หนา 25 มิล

15 นิ้ว โครงหล่อแม่เหล็ก 2 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 3 นิ้ว แม่หล็ก ขนาด 180 มิล หนา 25 มิล

10 นิ้ว โครงหล่อแม่เหล็ก 2 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 3 นิ้ว แม่หล็ก ขนาด 220 มิล หนา 25 มิล

12 นิ้ว โครงหล่อแม่เหล็ก 2 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 3 นิ้ว แม่หล็ก ขนาด 220 มิล หนา 25 มิล

15 นิ้ว โครงหล่อแม่เหล็ก 2 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 3 นิ้ว แม่หล็ก ขนาด 220 มิล หนา 25 มิล

15 นิ้ว โครงหล่อแม่เหล็ก 3 ก้อน ว้อยซ์ ขนาด 3 นิ้ว แม่หล็ก ขนาด 220 มิล หนา 25 มิล

โทร สอบถาม ที่เบอร์ 086-8117652 087-9955825
บัญชีโอนเงิน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 576-216681-7
เจ้าของของบัญชีชื่อ นาย จักรี พันประสิทธิ์ ออมทรัพย์
ที่อยู่ 191 หมู่ 3ต. ดอนไผ่ อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี 70130
http://upic.me/i/lo/gedc2030.jpg

http://upic.me/i/ao/gedc2031.jpg

http://upic.me/i/m2/gedc2032.jpg

http://upic.me/i/zy/gedc2033.jpg

http://upic.me/i/sn/gedc2055.jpg

http://upic.me/i/e9/gedc2146.jpg

http://upic.me/i/q0/gedc2147.jpg

http://upic.me/i/pr/gedc2148.jpg

http://upic.me/i/su/gedc2149.jpg

http://upic.me/i/jn/gedc2150.jpg

http://upic.me/i/5s/100_9230.jpg

http://upic.me/i/si/100_9231.jpg

http://upic.me/i/tj/100_9240.jpg

http://upic.me/i/jw/yo4a3.jpg

http://upic.me/i/7o/wrner.jpg

http://upic.me/i/sc/74f24.jpg

http://upic.me/i/uc/uemb4.jpg

http://upic.me/i/x7/h7plt.jpg

http://upic.me/i/dx/k4agp.jpg

http://upic.me/i/3q/nsjec.jpg

http://upic.me/i/g5/63mn7.jpg

http://upic.me/i/gx/j2628.jpg

http://upic.me/i/fm/4m3b9.jpg